Week 49 in pictures

Take a look what I did last week.

Neem een kijkje wat ik allemaal heb gedaan vorige week.

Bike with christmas lights. I wish I can do this with my own bike.

Een fiets ingewikkeld met kerst lichtjes. Ik wou dat ik dit ook kon doen met mijn eigen fiets.


How cute are these lights. Little snowmans! To bad I have so many lights already in my room.

Hoe leuk zijn deze lichtjes. Kleine sneeuwmannen!  Jammer dat ik al zo veel lichtjes heb in mijn kamer.

Starbucks you are awesome! Reindeer Noses! Even Rudolfs nose is there.

Starbucks je bent geweldig! Eland neuzen en zelfs Rudolfs neus zit er bij!

On Sunday we went to Oberhausen for the Christmas market. The big christmas tree inside the mall and all the christmas decoration! The Christmas vibes are real.

Op zondag zijn we naar Oberhausen gegaan voor de kerstmarkt. De rode kerstboom staat midden in het winkelcentrum en alle kerstdecoraties! Het kerst gevoel is echt!

img_2737

The Christmas decorations through the mall.

De kerstversiering door het winkelcentrum.

img_2729

We can’t forget a christmas Starbucks. Warm white chocolate milk. YUM!

We kunnen een kerst Starbucks niet vergeten. Warme witte chocolade melk. YUM!

img_2669

It’s freezing! This was my cars mirror.

Het is aan het vriezen. Dit was mijn auto’s spiegel.

Sunrise while going to work.

Zonsopgang terwijl ik naar werk ga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s